מעין

מעין
מַעְיָן, מַעְיָיןm. (b. h.; עוּן; cmp. עַיִן) 1) spring, fountain; source, issue. Mikv. V, 1. Ib. 3, v. נָדָל. Ned.41b מ׳ הנובע a bubbling well, v. בּוּרְדָּם. Tanḥ. Thazr. 6 כל שער … מ׳ בפני עצמו for each hair … a separate well (which feeds it). Ex. R. s. 24 בראהקב״ה מ׳וכ׳ (not מעון), v. גַּרְגֶּרֶת. Gen. R. s. 26; Midr. Till. to Ps. 1:2 כבש … מַעְיָינוֹ the Lord held back his germinating issue. Lev. R. s. 32; Cant. R. to IV, 12 מ׳ חתום אלו הזכרים ‘a sealed well (Cant. l. c.), that means the (pure) males. Yeb.64b מ׳ גורם the well (in her womb) is the cause of the death of her successive husbands. Nidd.11b; ib. 35b מ׳ אחד הוא it is one and the same source (from which the menses and the blood at parturition issue); a. fr.Pl. מַעְיָנוֹת, מַעְיָי׳. Ib. B. Mets.87a, a. e. כשני מ׳ like two springs. Pesik. R. s. 42 יבש כל המ׳ שלווכ׳ he laid dry all the wells (secretory organs) both his own and those of his household Tosef.Sot.XV, 3, a. e. מ׳ חכמה the well-springs of wisdom. Nidd.28b מַעְיְנוֹתָיו, מַעְיְנוֹתֶיהָ his, her (the lepers) discharges; a. fr. 2) (cmp. מֵעֶה) inside, digestive organs. Snh.81b עד שיוקטן מעיינו until his bowels are shrunk.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • מעין — 1 prep. כמו, בדומה ל , דומה ל , כעין, מזכיר, כדוגמ 2 מתבונן, מסתכל, קורא, מעלעל, מדפדף, בוחן, בודק, חוקר, תוהה על קנקנ 3 נביעה, עין, באר, גייזר, מקור מים, קילוח מים מהאדמה, מוצא מי תהום, נביעת נוזל; מקור, מוצ …   אוצר עברית

 • גוף מעין שיפוטי — רשות מנהלית בעלת סמכויות שיפוטיות מסוימות {{}} …   אוצר עברית

 • הליך מעין שיפוטי — הליך שיש בו סממנים של הכרעת שופט בין שני בעלי דין {{}} …   אוצר עברית

 • חברה מעין ציבורית — חברה פרטית שלציבור יש עניין מיוחד בפעילותו {{}} …   אוצר עברית

 • כדור-מים — מעין כדור יד במימי הבריכה {{}} …   אוצר עברית

 • ממשלה גולה — מעין ממשלה הפועלת בחו ל ומנסה לתפוס את השלטון במולדתה {{}} …   אוצר עברית

 • ממשלת-צללים — מעין ממשלה שהאופוזיציה מעמידה מקרב חבריה {{}} …   אוצר עברית

 • מקדח — מעין בורג היוצר חור אגב סיבובו, החלק הקודח במקדח …   אוצר עברית

 • סחרחרה — מעין נדנדה מסתובבת, שעשוע ילדים, קרוסל …   אוצר עברית

 • Hatikvah — For the political party, see Hatikva (political party). For the Tel Aviv neighbourhood, see Hatikva Quarter. הַתִּקְוָה English: The Hope HaTiqṿah …   Wikipedia

 • Maayan — (in Hebrew: מעין) is an Israeli magazine for poetry, literature, art, and ideas. Its first issue went out in the fall of 2004.The editors of Maayan are Roy Arad and Joshua Simon. Its publisher is the Free Academy and it s coordinator and… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”